West Bengal State Marketing Board
                                   Rice Mill District-wise

Uttar Dinajpur

Si No.Name of the Rice Mill LocationCpasity
1 Sarkar & sarkar R.M. Maheshpur 13.6
2 Rahul Oil & rice Mill Dhonkoilhat 32.64
3 Probhabati Mini R.M. Islampur 29.92
4 North Bnegal Mini R.m. Maheshpur 24.48
5 Annapurna R & O Mill Ithar 27.2
6 Makali Modern Rice Mill Islampur 40.8
7 Madurga Modern Rice Mill Islampur 40.8
8 Paul Agro Food Product Soharai 13.6
9 Brindaban Rice Mill Bangalbari 32.64
10 Siddheswari Mini R.M. Collegepara 2.72
11 Ma Manasa Modern R.M. Charaidangi 34
12 Siliguri Agro Tech(p) Ltd. .. 27.2
13 Shyam Mini Rice Mill madhupur 2.72
14 laxmi Narayan Rice Mill Itahar 10.88
15 Annapurna Foods Sonarpur 54.4
Total 387.6

South 24-Pgs

Si No.Name of the Rice MillLocationCpasity
1 Banga lakhi R.M. Namkhana 30
2 Ma Tara R.M. Budge Budge 10
3 Ma Ekadasi R.M. Pailan 10
4 Hasina Banu R.M. Sagar 25
5 Sanyasi Ch. Kapat R.M. Raidighi 4
6 Modern Small Rice Mill Bhangore 12
Total 91

Malda

Si No.Name of the Rice MillLocationCpasity
1 Jatindra R.M. Narayanpur 32
2 Joytara R.M. Do 50
3 Abani R.M. Bulbulchand 32
4 Agarwal R.M. H C Pur 12
5 Gupta R.M. Do 12
6 Bindu B R.M. Koriyali 8
7 Ghosh M R.M. Maina 10
8 Chowdhury Agro Pro Mothabari 32
9 Biswash Mini R.M. Malier 8
10 Annadayamayee R.M. Gozela 6
11 Radhagobonda R.M. Do 6
12 Rameswari R.M. Kariyali 32
13 Sadananda R.M. Mile 32
14 Samai R.M. Samai 32
15 Trinath R.M. Gazela 32
16 Jaydurga R.M. Do 32
Total 368